REGULAMIN

REGULAMIN STUDIA RUCHU SIMPLE
 1. Każdy Klient przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do zapoznania  się z regulaminem.

 2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz dorośli. 
 3. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik wypełnia "Kartę zgłoszenia". Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu      Studia.
COVID-19:
1.Przed przystąpieniem do zajęć, uczestnik/ rodzic wypełnia oświadczenie dot.stanu zdrowia oraz niewystępowaniu objawów COVID-19. Oświadczenie ważne jest przez cały rok szkolny, oznacza to jednak, że w przypadku pojawienia się objawów koronawirusa (gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu i smaku) uczestnik/ rodzic powiadomi o tym organizatora zajęć Kingę Kużdżał i nie będzie brał udziału w żadnych aktywnościach w Studio Ruchu Simple.

 

 ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

    1.  Na terenie Studia prowadzone są zajęcia z baletu oraz tańca SHOW DANCE.
 2. Zapisując dziecko do naszego Studia rodzic zobowiązany jest do wypełnienia "Karty zgłoszenia" i zapoznania się 
 z regulaminem.

    3. Program nauki podzielony jest na 2 semestry, z których każdy zakończony jest lekcją pokazową/ występem.
 4. O terminach lekcji pokazowych/ występów będą Państwo informowani podczas zajęć oraz mailowo/sms, informacje będą także  umieszczane na stronie Studia.
 5. Zajęcia w Studio prowadzone są wg określonego cyklu nauczania, który trwa semestr.Podczas zajęć dzieci poznają różne  ćwiczenia, kombinacje i choreorafie,  które wymagają systematycznego uczestniczenia w lekcjach. Zapisanie dziecka  traktowane jest jako chęć uczęszczania do Studia co najmniej przez jeden semestr. Studio nie prowadzi pojedynczych  zajęć.
 6. O rezygnacji z zajęć należy poinformować osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 7. Na zajęciach obowiązują stroje dostosowane do rodzaju lekcji (body, baletki). Koszt kostiumów pokrywają rodzice. 8. Podczas lekcji oraz występów mogą być robione zdjęcia, które następnie będą umieszczane na stronie internetowej/  facebooku studia. Rodzice wyrażają lub nie wyrażają zgody na publikację zdjęć swojego dziecka przy  podpisywaniu "Karty  zgłoszenia" .                       
 9. Podczas lekcji nauczyciel prowadzący bierze pełną odpowiedzialność za dziecko. 
                                                             
 OPŁATY:

      1. W zajęciach mogą brać udział tylko Ci uczestnicy, którzy uiścili za nie opłatę. Płatności za zajęcia przyjmowane są z góry  do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata jest STAŁA co miesiąc (poza umówionymi wcześniej odstępstwami typu ferie).
 2. Opłata za zajęcia może być zrealizowana w gotówce lub przelewem na konto bankowe.
     Koszt zajęć: balet 2x w tygodniu po 60 minut- 180 zł/mc 
                   balet 3x w tygodniu po 60 minut- 220 zł/mc
                         SHOW DANCE 1 x w tygodniu 60 minut- 90 zł/mc
          
      Jednorazowe wpisowe dla nowych dzieci: 100 zł
      Zniżka dla rodzeństw 20%

 3. Nieobecność ucznia na zajęciach nie skutkuje obniżeniem opłaty za zajęcia. 
    Wyjątek stanowią dłuższe  nieobecności spowodowane udokumentowaną hospitalizacją, złamaniem kończyn itp.

    ZAJĘCIA FITNESS:

     1. Na terenie Studia prowadzony jest Pilates. Podczas zajęć obowiązuje czyste obuwie zamienne lub skarpetki.

  2. Każde zajęcia trwają 60 minut.

 3. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik wypełnia "Kartę zgłoszenia".  

 Jest to jednoznaczne z akceptacją  regulaminu Studia.
 
 OPŁATY, KARNETY

 

      - pojedyncze zajęcia-  25 zł

      - pakiet 4 zajęć- 90 zł- należy wykorzystać w ciągu miesiąca od dnia zakupu

  REZERWACJA:

 1. Przed zajęciami obowiązuje rezerwacja telefoniczna/sms (793-104-353) 

 2. Studio akceptuje karty FitProfit