REGULAMIN

REGULAMIN STUDIA RUCHU SIMPLE
 1. Każdy Klient przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do zapoznania     się z regulaminem.

 2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz dorośli. 
 3. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnik wypełnia "Kartę uczestnika". Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu      Studia.

 

 ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

    1.  Na terenie Studia prowadzone są zajęcia z baletu oraz tańca hip hop.
 2. Zapisując dziecko do naszego Studia rodzic zobowiązany jest do wypełnienia "Karty uczestnika" i zapoznania się 
 z regulaminem.

    3. Program nauki podzielony jest na 2 semestry, z których każdy zakończony jest lekcją pokazową/ występem.
 4. O terminach lekcji pokazowych/ występów będą Państwo informowani podczas zajęć oraz mailowo, informacje będą także  umieszczane na stronie Studia.
 5. Zajęcia w Studio prowadzone są wg określonego cyklu nauczania, który trwa semestr.Podczas zajęć dzieci poznają różne  ćwiczenia, kombinacje i choreorafie,  które wymagają systematycznego uczestniczenia w lekcjach. Zapisanie dziecka  traktowane jest jako chęć uczęszczania do Studia co najmniej przez jeden semestr. Studio nie prowadzi pojedynczych  zajęć.
 6. O rezygnacji z zajęć należy poinformować osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 7. Na zajęciach obowiązują stroje sportowe (hip hop) oraz body i baletki (balet). Koszt kostiumów pokrywają rodzice.  Spódniczki TUTU udostępnia Studio.
 8. Podczas lekcji oraz występów mogą być robione zdjęcia, które następnie będą umieszczane na stronie internetowej/  facebooku studia. Rodzice wyrażają lub nie wyrażają zgody na publikację zdjęć swojego dziecka przy  podpisywaniu "Karty  uczestnika" .                       
 9. Podczas lekcji nauczyciel prowadzący bierze pełną odpowiedzialność za dziecko. 
                                                             
 OPŁATY:

      1. W zajęciach mogą brać udział tylko Ci uczestnicy, którzy uiścili za nie opłatę. Płatności za zajęcia przyjmowane są z góry  do 7 dnia każdego miesiąca.
 2. Opłata za zajęcia może być zrealizowana w gotówce lub przelewem na konto bankowe.
     Koszt zajęć: balet 2x w tygodniu po 60 minut- 150 zł/mc 
                         hip hop 1 x w tygodniu 60 minut- 80 zł/mc
          
      Jednorazowe wpisowe dla nowych dzieci: 50 zł

 3. Nieobecność ucznia na zajęciach nie skutkuje obniżeniem opłaty za zajęcia. 
    Wyjątek stanowią dłuższe  nieobecności spowodowane udokumentowaną hospitalizacją, złamaniem kończyn itp.

    ZAJĘCIA FITNESS:

     1. Na terenie Studia prowadzony jest Pilates. Podczas zajęć obowiązuje czyste obuwie zamienne lub skarpetki.

  2. Uczestnik zajęć otrzymuje 50% zniżki na pierwszą konsultację u specjalisty

  w zakresie rehabilitacji oraz 15% na  wszystkie zabiegi rehabilitacyjne
 3. Każde zajęcia trwają 60 minut.
 4. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik wypełnia "Kartę uczestnika" w recepcji.  

 Jest to jednoznaczne z akceptacją  regulaminu Studia.
 5. Po każdych zajęciach należy złożyć podpis w recepcji, potwierdzający  obecność na treningu.

 OPŁATY, KARNETY

 

      - pojedyncze zajęcia-  25 zł

      - pakiet 4 zajęć- 80 zł- należy wykorzystać w ciągu miesiąca od dnia zakupu

  REZERWACJA:

 1. Przed zajęciami obowiązuje rezerwacja telefoniczna/sms (793-104-353) lub mailowa (studiosimple@wp.pl). 
   Należy jej dokonać do 9.00 rano dnia,
 w którym odbywają się zajęcia.

 2. Studio akceptuje karty FitProfit