Grupy baletowe, Ruczaj

Grupa MIĘTOWA 4-5 lat
Prowadzenie: Agnieszka Kapusta, nauczyciele wspomagający: Kinga Kużdżał, Klaudia Sobczak
Program:
- praca nad prawidłową postawą ciała
- ćwiczenia koordynacyjne
- ćwiczenia przestrzenne (umiejętność odnalezienia się w grupie, przestrzeni)
- wybrane tańce ludowe
- podstawy tańca klasycznego (wybrane pozycje nóg, rąk, ćwiczenia na podłodze)
- nauka choreografii na lekcję pokazową i koncert końcoworoczny

Grupa RÓŻOWA 6-8 lat
Prowadzenie: Alicja Kapusta, nauczyciel wspomagający: Kinga Kużdżał
Program:
- praca nad prawidłową postawą ciała
- ćwiczenia koordynacyjne, izolacje
- ćwiczenia przestrzenne
- wybrane tańce ludowe, narodowe
- podstawy tańca klasycznego (pozycje rąk, nóg, proste kombinacje, nazewnictwo)
- nauka choreografii (lekcja pokazowa, koncert końcoworoczny)
Grupa CZARNA 9-12 lat
Prowadzenie: Alicja Kapusta, barre au sol: Marzena Biesiadecka
Program:
- praca nad postawą ciała
- ćwiczenia koordynacyjne, izolacje
- wybrane tańce ludowe, narodowe
- barre au sol
- podstawy tańca klasycznego (drążek)
- choreografie (lekcja pokazowa, koncert końcoworoczny)